Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Thành- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THÀNH THÂN
Mã số thuế:

4601357763

Địa chỉ: Tổ 21, Phường Tân Thành , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 21, Tan Thanh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 06/09/2017

Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Thiết Bị Minh Châu
Mã số thuế:

4601287001

 Điện thoại:

0943.795.999

Địa chỉ: Số nhà 1545, tổ 19 - Phường Tân Thành - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: No 1545, Civil Group 19, Tan Thanh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-03-2016

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Cát Lộc
Mã số thuế:

4601191162

 Điện thoại:

(024) 5383960

Địa chỉ: Tổ 14 - Phường Tân Thành - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Civil Group 14, Tan Thanh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-11-2014

Công Ty Cổ Phần Đại Vạn Lộc
Mã số thuế:

4600955016

 Điện thoại:

0972.676.401

Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Tân Thành - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Civil Group 5, Tan Thanh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 05-05-2011

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Tùng Sơn
Mã số thuế:

4600952350

 Điện thoại:

(0208) 3645266

Địa chỉ: Số nhà 1, tổ 2, đường Tân Thành - Phường Tân Thành - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: No 1, Civil Group 2, Tan Thanh Street, Tan Thanh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14-04-2011