Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Long- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Khánh Hương Group
Mã số thuế:

4601552845

Địa chỉ: Tổ 17, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 17, Tan Long Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Tân Long
Mã số thuế:

4601544876

Địa chỉ: Số 18, ngõ 168 đường Dương Tự Minh, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 18, Lane 168, Duong Tu Minh Street, Tan Long Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty CP Tư Vấn Và Đầu Tư Phát Triển Bền Vững Đất Việt
Mã số thuế:

4601533433

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 12, Tan Long Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 23-01-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Vật Liệu Xây Dựng Bình An
Mã số thuế:

4601527253

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 3, Tan Long Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 08-11-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hưng Thịnh Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601523530

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 9, Tan Long Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 06-09-2018

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Phát Triển Giáo Dục Oec
Mã số thuế:

4601520995

Địa chỉ: Số nhà 204, Đường Dương Tự Minh, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 204, Duong Tu Minh Street, Tan Long Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 11-07-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sửa Chữa Ô Tô Trường Sơn
Mã số thuế:

4601501230

Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 16, Tan Long Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-01-2018

Công Ty TNHH Long Thư Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601486656

Địa chỉ: Số nhà 281, đường Dương Tự Minh, tổ 3, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 281, Duong Tu Minh Street, Civil Group 3, Tan Long Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 02-12-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ AMMY
Mã số thuế:

4601333064

 Điện thoại:

(0214) 8354309

Địa chỉ: Số nhà 246, đường Dương Tự Minh, tổ dân phố số 7, Phường Tân Long , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 246, Duong Tu Minh Street, So 7 Civil Group, Tan Long Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18/05/2017

1 2 3 4 5 Tiếp