Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Lập- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Việt - Nhật Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601543738

Địa chỉ: Khu dân cư đường Việt Bắc, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Khu Dan Cu, Viet Bac Street, Tan Lap Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 22-08-2019

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hành Khách Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601537276

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 4, Tan Lap Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-04-2019

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỆT PHƯƠNG
Mã số thuế:

4601530707

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Tân Lập , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 9, Tan Lap Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19/12/2018

Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ Ddt Việt Nam
Mã số thuế:

4601528105

Địa chỉ: Số 132 đường 3/2, tổ 6, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 132, Street 3/2, Civil Group 6, Tan Lap Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10-12-2018

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG
Mã số thuế:

4601526080

Địa chỉ: Số nhà 13, tổ 4, Phường Tân Lập , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 13, Civil Group 4, Tan Lap Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17/10/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI THẮNG THỦY
Mã số thuế:

4601519245

Địa chỉ: Số nhà 33, đường Thống Nhất, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 33, Thong Nhat Street, Tan Lap Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 12/06/2018

Công Ty TNHH Mtv Dũng Dương
Mã số thuế:

4601517819

Địa chỉ: Số nhà 103, Tổ 19, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 103, Civil Group 19, Tan Lap Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 25-05-2018

CÔNG TY TNHH HẢI XƯƠNG
Mã số thuế:

4601501248

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Tân Lập , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 2, Tan Lap Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 15/01/2018

Công Ty TNHH Cây Xanh Giang Thái
Mã số thuế:

4601498563

Địa chỉ: Tổ 8A, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: 8a Civil Group, Tan Lap Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 22-12-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp