Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Quan Triều- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Dương Phát
Mã số thuế:

4601535889

Địa chỉ: Tổ 20, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 20, Quan Trieu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of used (second-hand) commodities in specialized stores )

Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 27-03-2019

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Đầu Tư Đại Dương-thái Nguyên
Mã số thuế:

4601513719

Địa chỉ: Tổ 15, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 15, Quan Trieu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19-04-2018

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Langmoon
Mã số thuế:

4601504538

Địa chỉ: Số 671A, đường Dương Tự Minh, tổ 10, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 671a, Duong Tu Minh Street, Civil Group 10, Quan Trieu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 01-02-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tiếp Vận Kinh Bắc
Mã số thuế:

4601501061

Địa chỉ: Số nhà 16, Tổ 4, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 16, Civil Group 4, Quan Trieu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 11-01-2018

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN XUÂN HÒA
Mã số thuế:

4601303687

 Điện thoại:

0912.333.996

Địa chỉ: Tổ 20, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Address: Civil Group 20, Quan Trieu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 12/10/2016

DOANH NGHIỆP TN NGỌC TRUNG LƯƠNG
Mã số thuế:

4601302612

 Điện thoại:

0986.921.787

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Address: Civil Group 2, Quan Trieu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 28/09/2016

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam
Mã số thuế:

4600481486

 Điện thoại:

(0208) 3643349

Địa chỉ: Tổ 15 - Phường Quan Triều - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Civil Group 15, Quan Trieu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07-01-2009

Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Công Nghệ Thái Việt
Mã số thuế:

4601286826

 Điện thoại:

(0208) 3544668

Địa chỉ: Số 399, Đường Dương Tự Minh, Tổ 3 - Phường Quan Triều - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: No 399, Duong Tu Minh Street, Civil Group 3, Quan Trieu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 29-02-2016

Công Ty TNHH Quảng Huệ Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601263064

 Điện thoại:

0988.737.722

Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Quan Triều - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Civil Group 13, Quan Trieu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19-11-2015

1 2 3 4 5 Tiếp