Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Dream Big

Ngày thành lập: 27-07-2019

Địa chỉ: Số 55, tổ 6, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 55, Civil Group 6, Phu Xa Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Retailing by other uncategorized forms)

Mã số thuế 4601542269
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thái Nguyên
Người đại diện Lường Văn Huỳnh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Phát Triển Dream Big

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính