Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phú Xá- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Phát Triển Tây Bắc
Mã số thuế:

4601526700

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 9, Phu Xa Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30-10-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KỸ THƯƠNG TRÀNG AN
Mã số thuế:

4601506888

 Điện thoại:

0916.206.044

Địa chỉ: Tổ 15, Phường Phú Xá , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 15, Phu Xa Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14/03/2018

Công Ty TNHH Vlxd Trung Mỹ
Mã số thuế:

4601353335

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 1, Phu Xa Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31-08-2017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG THẠCH
Mã số thuế:

4601338721

 Điện thoại:

0974.930.200

Địa chỉ: Số nhà 02, ngõ 1045 đường 3-2, Phường Phú Xá , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 02, Lane 1045, Street 3-2, Phu Xa Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13/06/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp