Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Klc Tư Vấn Và Xây Dựng

Ngày thành lập: 18-06-2018

Địa chỉ: Số nhà 407 đường Phan Đình Phùng, tổ 25, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 407, Phan Dinh Phung Street, Civil Group 25, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Mã số thuế 4601519421
Tên v.tắt/giao dịch Klc Consultancy And Construction Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thái Nguyên
Người đại diện Đoàn Kim Anh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Klc Tư Vấn Và Xây Dựng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH The Base Design Studio
Địa chỉ: 28, Cô Giang , Khu Phố Bình Minh 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Address: 28, Co Giang, Binh Minh 1 Quarter, Di An Ward, Di An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702742350

Bình Dương

Ngày thành lập: 13-02-2019