Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nam Việt

Ngày thành lập: 02-07-2019

Địa chỉ: Số 109, đường Minh Cầu, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 109, Minh Cau Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Mã số thuế 4601540737
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nam Việt
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thái Nguyên
Người đại diện Nguyễn Văn Viên

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Môi Trường Đô Thị Nam Việt

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính