Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phan Đình Phùng- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Và Môi Trường Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601552764

Địa chỉ: Tổ 18, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 18, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Hưng Thái
Mã số thuế:

4601551785

Địa chỉ: Tổ 35, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 35, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Annatare
Mã số thuế:

4601551658

Địa chỉ: số 432, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 6 , Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 432, Luong Ngoc Quyen Street, Civil Group 6, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-12-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiết Bị Hikaru
Mã số thuế:

4601548775

Địa chỉ: Tổ 32, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 32, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 26-11-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Thảo Nguyên Techfarm
Mã số thuế:

4601547436

Địa chỉ: SN 28, Đường Xuân Hòa, Tổ 39, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 28, Xuan Hoa Street, Civil Group 39, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Grow vegetables, beans and flowers)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Anh Ngữ Oxford Hà Nội
Mã số thuế:

4601547059

Địa chỉ: Số 4 ngõ 146 đường Minh Cầu, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 4, Lane 146, Minh Cau Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hà Anh Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601546457

Địa chỉ: Tổ 33, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 33, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Long Hưng Thịnh Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601545894

Địa chỉ: Số 495, đường Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 495, Phan Dinh Phung Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Hải Mai Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601545799

Địa chỉ: Số nhà 26, đường Cách Mạng Tháng 8, Tổ 5, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 26, Cach Mang Thang 8 Street, Civil Group 5, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty Cổ Phần Kính Tbm
Mã số thuế:

4601544435

Địa chỉ: Số nhà 28, đường Minh Cầu, Tổ 11, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 28, Minh Cau Street, Civil Group 11, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07-09-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Đức Mạnh
Mã số thuế:

4601542276

Địa chỉ: Số 51, tổ 11, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 51, Civil Group 11, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 27-07-2019

Công Ty TNHH Pisun
Mã số thuế:

4601542237

Địa chỉ: Tổ 34, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 34, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 25-07-2019

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nam Việt
Mã số thuế:

4601540737

Địa chỉ: Số 109, đường Minh Cầu, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 109, Minh Cau Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 02-07-2019

Công Ty TNHH Nông Sản Minh Vân
Mã số thuế:

4601539731

Địa chỉ: Số nhà 55, Tổ 40, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 55, Civil Group 40, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 05-06-2019

Công Ty Cổ Phần Không Gian Chè Thành Phố Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601539379

Địa chỉ: Số 242, đường Minh Cầu, tổ 21 , Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 242, Minh Cau Street, Civil Group 21, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp