Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phan Đình Phùng- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Đức Mạnh
Mã số thuế:

4601542276

Địa chỉ: Số 51, tổ 11, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 51, Civil Group 11, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 27-07-2019

Công Ty TNHH Pisun
Mã số thuế:

4601542237

Địa chỉ: Tổ 34, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 34, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 25-07-2019

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nam Việt
Mã số thuế:

4601540737

Địa chỉ: Số 109, đường Minh Cầu, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 109, Minh Cau Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 02-07-2019

Công Ty TNHH Nông Sản Minh Vân
Mã số thuế:

4601539731

Địa chỉ: Số nhà 55, Tổ 40, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 55, Civil Group 40, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 05-06-2019

Công Ty Cổ Phần Không Gian Chè Thành Phố Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601539379

Địa chỉ: Số 242, đường Minh Cầu, tổ 21 , Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 242, Minh Cau Street, Civil Group 21, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30-05-2019

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532285

Địa chỉ: Số 01, Ngõ 603, Tổ 23, Phường Phan Đình Phùng , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 01, Lane 603, Civil Group 23, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ISAAC
Mã số thuế:

4601529162

Địa chỉ: Số nhà 9A, ngõ 57 đường Xuân Hòa, Phường Phan Đình Phùng , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 9a, Lane 57, Xuan Hoa Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 11/12/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế New Era
Mã số thuế:

4601526309

Địa chỉ: Tổ 17, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 17, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 22-10-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH BÌNH
Mã số thuế:

4601523097

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phan Đình Phùng , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 1, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 22/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp