Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hương Sơn- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Dcdtech
Mã số thuế:

4601551231

Địa chỉ: Số 18, ngõ 96, đường Gang Thép, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 18, Lane 96, Gang Thep Street, Huong Son Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 16-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tô Quý
Mã số thuế:

4601507183

Địa chỉ: Số nhà 9, đường Gang Thép, tổ 20, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 9, Gang Thep Street, Civil Group 20, Huong Son Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17-03-2018

Công Ty TNHH Cơ Kim Khí Hà Thái
Mã số thuế:

4601449781

Địa chỉ: Số nhà 417/1 đường Cách mạng Tháng 8, tổ 17, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 417/1, Cach Mang Thang 8 Street, Civil Group 17, Huong Son Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-11-2017

Công Ty Cổ Phần Đại An Cường
Mã số thuế:

4601340199

Địa chỉ: Số nhà 5, ngách 46, tổ 15, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 5, Alley 46, Civil Group 15, Huong Son Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 21-06-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Thê
Mã số thuế:

4601331719

Địa chỉ: Số nhà 11A, Ngõ 457/1, Đường Cách Mạng Tháng 8, Tổ 16C, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 11a, Lane 457/1, Cach Mang Thang 8 Street, 16C Civil Group, Huong Son Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 21-04-2017

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hạnh Vinh
Mã số thuế:

4601331500

Địa chỉ: Số 26, tổ 4, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 26, Civil Group 4, Huong Son Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19-04-2017

CHI NHÁNH THẨM MỸ VIỆN THIỆN MỸ - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO Á ĐÔNG
Mã số thuế:

4601242794-003

 Điện thoại:

0913.710.854

Địa chỉ: Số nhà 129, tổ 1, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Address: No 129, Civil Group 1, Huong Son Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18/04/2017

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trường Giang Tn
Mã số thuế:

4601327832

Địa chỉ: Số nhà 23, ngõ 165, tổ 42, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 23, Lane 165, Civil Group 42, Huong Son Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-02-2017

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại 686 Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601322672

Địa chỉ: Tổ 50, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 50, Huong Son Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-12-2016

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÁT THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601304338

 Điện thoại:

0913.931.522

Địa chỉ: Số nhà 95/1, tổ 2, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Address: No 95/1, Civil Group 2, Huong Son Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 26/10/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTAR VIỆT NAM
Mã số thuế:

4601297176

 Điện thoại:

0988.734.992

Địa chỉ: Số 410, Đường Lưu Nhân Trú, tổ 27, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Address: No 410, Luu Nhan Tru Street, Civil Group 27, Huong Son Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 15/07/2016

1 2 3 4 5 Tiếp