Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Son Ngọc

Ngày thành lập: 18-06-2018

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 2, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Mã số thuế 4601519774
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Son Ngọc
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thái Nguyên
Người đại diện Nguyễn Thị Hằng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính