Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viên Mắt Sài Gòn Thái Nguyên - Medic

Ngày thành lập: 10-10-2018

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà số 142, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: 1st Floor, Building 142, Hoang Van Thu Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế (Activities of hospitals, health stations)

Mã số thuế 4601525376
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Bệnh Viên Mắt Sài Gòn Thái Nguyên - Medic
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thái Nguyên
Người đại diện Nguyễn Văn Cường

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Bệnh Viên Mắt Sài Gòn Thái Nguyên - Medic

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính