Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hoàng Văn Thụ- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ava Group
Mã số thuế:

4601551055

Địa chỉ: Tổ 19, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 19, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-12-2019

Công Ty TNHH Nông Sản Cô Ba
Mã số thuế:

4601549200

Địa chỉ: Số nhà 56, tổ 21, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 56, Civil Group 21, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-12-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Đại Nam
Mã số thuế:

4601549345

Địa chỉ: Số 3/1, đường Bắc Kạn, tổ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 3/1, Bac Kan Street, Civil Group 1, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty TNHH Wsy Việt Nam
Mã số thuế:

4601546400

Địa chỉ: Số nhà 32, tổ 18, đường Phủ Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 32, Civil Group 18, Phu Lien Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 16-10-2019

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Môi Trường Kinh Doanh - Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601546351

Địa chỉ: Số 434/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 434/1, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10-10-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Ctrl-a
Mã số thuế:

4601546496

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà FCC, Số 64, Đường Hoàng Văn Thụ , Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: 6th Floor, FCC Building, No 64, Hoang Van Thu Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty Cổ Phần Thái Thái Dương
Mã số thuế:

4601544139

Địa chỉ: Tổ 23, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 23, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thương Hiệu Quang Nhi
Mã số thuế:

4601543600

Địa chỉ: Số 662 đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 662, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19-08-2019

Công Ty TNHH Tng Fashion
Mã số thuế:

4601540335

Địa chỉ: Tầng 3, Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: 3rd Floor, No 434/1, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất, Nhập Khẩu Và Phân Phối Gia Cosmetic
Mã số thuế:

4601538551

Địa chỉ: Số nhà 177 đường Lương Ngọc Quyến, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 177, Luong Ngoc Quyen Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH An Liên Châu
Mã số thuế:

4601537124

Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm thương mại Sao Việt, số 66 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: 4th Floor, Trung Tam Thuong Mai Sao Viet, No 66, Hoang Van Thu Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 16-04-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tng Eco Green
Mã số thuế:

4601534130

Địa chỉ: Tầng 6, Số 434/1, Đường Bắc Kạn , Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: 6th Floor, No 434/1, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 01-02-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SÁCH 2T
Mã số thuế:

4601532694

Địa chỉ: Số 02, ngõ 60, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 20, Phường Hoàng Văn Thụ , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 02, Lane 60, Hoang Van Thu Street, Civil Group 20, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐẠI TRÍ
Mã số thuế:

4601532334

Địa chỉ: Tổ 24, Phường Hoàng Văn Thụ , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 24, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp