Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hóa Phẩm Thái Dương

Ngày thành lập: 14-03-2019

Địa chỉ: Tổ 7, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 7, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 4601535409
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hóa Phẩm Thái Dương
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thái Nguyên
Người đại diện Nguyễn Hồng Điệp

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Hóa Phẩm Thái Dương

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính