Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Đẩu Tư Phát Triển Thương Mại Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07-06-2018

Địa chỉ: Tổ 20, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 20, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Mã số thuế 4601518594
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Đẩu Tư Phát Triển Thương Mại Thái Nguyên
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thái Nguyên
Người đại diện Hoàng Long

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Đẩu Tư Phát Triển Thương Mại Thái Nguyên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính