Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Gia Sàng- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Tân Hoàng Phát
Mã số thuế:

4601552203

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 2, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31-12-2019

Công Ty TNHH Dịch Thuật Và Giáo Dục Kanata
Mã số thuế:

4601547267

Địa chỉ: Số nhà 45A, tổ 18, đường Bắc Nam, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 45a, Civil Group 18, Bac Nam Street, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30-10-2019

Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Vật Tư Thạch Thành
Mã số thuế:

4601544869

Địa chỉ: Số 32, đường Thanh Niên Xung Phong, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 32, Thanh Nien Xung Phong Street, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-09-2019

CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532260

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Gia Sàng , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 5, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỰU CHIẾN BINH THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601526718

Địa chỉ: Số nhà 539A, đường Cách Mạng Tháng 8, Tổ 2, Phường Gia Sàng , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 539a, Cach Mang Thang 8 Street, Civil Group 2, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Thu gom rác thải độc hại (Collecting harmful waste)

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp