Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Gia Sàng- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LE MONT
Mã số thuế:

4601558685

Địa chỉ: Shophouse SH2-19, KĐT Crown Villas, 586 đường Cách Mạng Thán, Phường Gia Sàng , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Shophouse SH2-19, KDT Crown Villas, 586, Cach Mang Than Street, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 09/07/2020

Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Pccc Kinh Bắc
Mã số thuế:

4601556617

Địa chỉ: Số nhà 261 đường Thống Nhất, tổ 23, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 261, Thong Nhat Street, Civil Group 23, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-05-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Kiên Trúc Bắc Nam
Mã số thuế:

4601555067

 Điện thoại:

0971252828

Địa chỉ: Số nhà 12, đường Tân Quang, Tổ 11, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 12, Tan Quang Street, Civil Group 11, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-03-2020

Công Ty Cổ Phần Kiểm Soát Sinh Vật Gây Hại Tâm Việt Pet Control
Mã số thuế:

4601553976

 Điện thoại:

(024) 4239663

Địa chỉ: Số nhà 477, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 477, Cach Mang Thang 8 Street, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 22-02-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Thiên Phúc Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601553743

 Điện thoại:

0913573013

Địa chỉ: tổ 3, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 3, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-02-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Thịnh Sinh
Mã số thuế:

4601553077

 Điện thoại:

0914384029

Địa chỉ: Tổ 25, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 25, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Linh Nhâm Beauty
Mã số thuế:

4601547299

 Điện thoại:

0979115456

Địa chỉ: Số nhà 39, tổ 12, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 39, Civil Group 12, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 01-11-2019

Công Ty TNHH Dịch Thuật Và Giáo Dục Kanata
Mã số thuế:

4601547267

 Điện thoại:

0983912228

Địa chỉ: Số nhà 45A, tổ 18, đường Bắc Nam, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 45a, Civil Group 18, Bac Nam Street, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30-10-2019

Công Ty TNHH Home Hải Anh
Mã số thuế:

4601545301

 Điện thoại:

0913311331

Địa chỉ: Số 539A, đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 539a, Cach Mang Thang 8 Street, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Vật Tư Thạch Thành
Mã số thuế:

4601544869

 Điện thoại:

0981066189

Địa chỉ: Số 32, đường Thanh Niên Xung Phong, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 32, Thanh Nien Xung Phong Street, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp