Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Gia Sàng- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532260

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Gia Sàng , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 5, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỰU CHIẾN BINH THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601526718

Địa chỉ: Số nhà 539A, đường Cách Mạng Tháng 8, Tổ 2, Phường Gia Sàng , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 539a, Cach Mang Thang 8 Street, Civil Group 2, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Thu gom rác thải độc hại (Collecting harmful waste)

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30/10/2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Eco Valley Việt Nam
Mã số thuế:

4601525016

Địa chỉ: Tổ 19, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 19, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 01-10-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Cường Ngân
Mã số thuế:

4601522329

Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 113A, đường Bắc Nam, tổ 18, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: 2nd Floor, No 113a, Bac Nam Street, Civil Group 18, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp