Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đồng Quang- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Vinabean
Mã số thuế:

4601551827

Địa chỉ: Số 316 Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 316 Luong Ngoc Quyen, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-12-2019

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Chuyển Giao Công Nghệ Hana
Mã số thuế:

4601547468

Địa chỉ: Tổ 11, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 11, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances )

Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Bắc Việt
Mã số thuế:

4601547147

Địa chỉ: Số 26, Trần Đăng Ninh, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 26, Tran Dang Ninh, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 28-10-2019

Công Ty TNHH Bê Tông Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601546753

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 9, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty TNHH Sắc Việt Care
Mã số thuế:

4601544467

Địa chỉ: Số 63A, tổ 3, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 63a, Civil Group 3, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Dha Cộng
Mã số thuế:

4601544442

Địa chỉ: SN 39, Ngõ 474, Đường Phan Đình Phùng, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 39, Lane 474, Phan Dinh Phung Street, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07-09-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH YÊN
Mã số thuế:

4601530048

Địa chỉ: Số nhà 297, Đường Hoàng Văn Thụ, tổ 4, Phường Đồng Quang , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 297, Hoang Van Thu Street, Civil Group 4, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17/12/2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tân Phú Thịnh
Mã số thuế:

4601527197

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 13, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07-11-2018

CÔNG TY TNHH ÁNH MẶT TRỜI THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601525922

Địa chỉ: Số nhà 15, đường Phan Đình Phùng, Phường Đồng Quang , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 15, Phan Dinh Phung Street, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 16/10/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHỤ TÙNG HUY HIẾU
Mã số thuế:

4601524414

Địa chỉ: Số 290A, đường Thống Nhất, tổ 12, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 290a, Thong Nhat Street, Civil Group 12, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp