Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Cam Giá- Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Green Vina
Mã số thuế:

4601546792

Địa chỉ: Tổ 20, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 20, Cam Gia Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty TNHH Hải Thành Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601545326

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 2, Cam Gia Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Providing direct support services for rail and road transport)

Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Minh Xuân Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601536547

Địa chỉ: Số nhà 541, tổ 3, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 541, Civil Group 3, Cam Gia Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04-04-2019

Công Ty TNHH Skey Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601528761

Địa chỉ: Số nhà 504, Đường Cách Mạng Tháng 8, Tổ 3, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 504, Cach Mang Thang 8 Street, Civil Group 3, Cam Gia Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04-12-2018

Công Ty TNHH Tm Và Dịch Vụ Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601524541

Địa chỉ: SN 95, Ngõ 69, Tổ 3, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 95, Lane 69, Civil Group 3, Cam Gia Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-09-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Giang Phúc Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601505098

Địa chỉ: Tổ 28, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 28, Cam Gia Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 09-02-2018

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Hồng Sơn Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601505066

Địa chỉ: Số 49/32, tổ 23, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 49/32, Civil Group 23, Cam Gia Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 09-02-2018

CÔNG TY TNHH ĐÂU TƯ VA SAN XUÂT BAO THANH
Mã số thuế:

4601496781

Địa chỉ: Số 555, tổ 4, Phường Cam Giá , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 555, Civil Group 4, Cam Gia Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14/12/2017

Công Ty TNHH Nhân Hòa Heantos Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601364954

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 5, Cam Gia Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện (Health care activities for mentally deficient people and drug addicts )

Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 11-09-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp