Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Xnk Linh An
Mã số thuế:

4601540381

Địa chỉ: Xóm Đồng Tân, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Dong Tan Hamlet, Dong Lien Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Thảo Ngọc Linh
Mã số thuế:

4601540374

Địa chỉ: Xóm Đồng Danh, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Dong Danh Hamlet, Son Cam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Tng Fashion
Mã số thuế:

4601540335

Địa chỉ: Tầng 3, Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: 3rd Floor, No 434/1, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Việt Đồng Tâm
Mã số thuế:

4601540279

Địa chỉ: Số nhà 25, tổ 6, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 25, Civil Group 6, Trung Thanh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Lê Vũ Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601540254

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Hamlet 8, Son Cam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Nông Sản Minh Vân
Mã số thuế:

4601539731

Địa chỉ: Số nhà 55, Tổ 40, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 55, Civil Group 40, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 05-06-2019

Công Ty Cổ Phần Không Gian Chè Thành Phố Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601539379

Địa chỉ: Số 242, đường Minh Cầu, tổ 21 , Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 242, Minh Cau Street, Civil Group 21, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất, Nhập Khẩu Và Phân Phối Gia Cosmetic
Mã số thuế:

4601538551

Địa chỉ: Số nhà 177 đường Lương Ngọc Quyến, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 177, Luong Ngoc Quyen Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 15-05-2019