Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 4.0 THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532278

Địa chỉ: Số 55, tổ 7, Phường Quang Vinh , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 55, Civil Group 7, Quang Vinh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532285

Địa chỉ: Số 01, Ngõ 603, Tổ 23, Phường Phan Đình Phùng , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 01, Lane 603, Civil Group 23, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532260

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Gia Sàng , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 5, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM VÀ THẨM MỸ VIỆT PHƯỢNG
Mã số thuế:

4601531958

Địa chỉ: Số nhà 106, đường Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 106, Luong Ngoc Quyen Street, Quang Trung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 27/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THU HƯƠNG
Mã số thuế:

4601531147

Địa chỉ: Số 574, đường Cách Mạng Tháng 8, tổ 12, Phường Trung Thành , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 574, Cach Mang Thang 8 Street, Civil Group 12, Trung Thanh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Producing building materials from clay)

Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20/12/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỆT PHƯƠNG
Mã số thuế:

4601530707

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Tân Lập , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 9, Tan Lap Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19/12/2018