Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 69 Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601533560

Địa chỉ: Tổ 37, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 37, Quang Trung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 29-01-2019

Công Ty CP Tư Vấn Và Đầu Tư Phát Triển Bền Vững Đất Việt
Mã số thuế:

4601533433

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 12, Tan Long Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 23-01-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Không Gian Xanh Đỗ Gia
Mã số thuế:

4601533200

Địa chỉ: Số nhà 351, đường Bắc Kạn, tổ 23, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 351, Bac Kan Street, Civil Group 23, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SÁCH 2T
Mã số thuế:

4601532694

Địa chỉ: Số 02, ngõ 60, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 20, Phường Hoàng Văn Thụ , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 02, Lane 60, Hoang Van Thu Street, Civil Group 20, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TP THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532743

Địa chỉ: Đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Doi Can Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT TP THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532775

Địa chỉ: Đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Doi Can Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL-CCT TP THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532768

Địa chỉ: Đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Doi Can Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NTT-CCT TP THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532750

Địa chỉ: Đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Doi Can Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐẠI TRÍ
Mã số thuế:

4601532334

Địa chỉ: Tổ 24, Phường Hoàng Văn Thụ , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 24, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07/01/2019