Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Bê Tông Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601546753

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 9, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty TNHH Wsy Việt Nam
Mã số thuế:

4601546400

Địa chỉ: Số nhà 32, tổ 18, đường Phủ Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 32, Civil Group 18, Phu Lien Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 16-10-2019

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Môi Trường Kinh Doanh - Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601546351

Địa chỉ: Số 434/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 434/1, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10-10-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Ctrl-a
Mã số thuế:

4601546496

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà FCC, Số 64, Đường Hoàng Văn Thụ , Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: 6th Floor, FCC Building, No 64, Hoang Van Thu Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hà Anh Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601546457

Địa chỉ: Tổ 33, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 33, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Đại Lý Bảo Hiểm Trường Phúc An
Mã số thuế:

4601546104

Địa chỉ: Khu phố Picenza, TDP Đồng Tâm, Phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Picenza Quarter, TDP Dong Tam, Dong Bam Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Long Hưng Thịnh Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601545894

Địa chỉ: Số 495, đường Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 495, Phan Dinh Phung Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Sang Decor
Mã số thuế:

4601545862

Địa chỉ: Số 175 đường Việt Bắc, tổ 38, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 175, Viet Bac Street, Civil Group 38, Quang Trung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Hải Mai Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601545799

Địa chỉ: Số nhà 26, đường Cách Mạng Tháng 8, Tổ 5, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 26, Cach Mang Thang 8 Street, Civil Group 5, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 01-10-2019