Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Chuyển Giao Công Nghệ Hana
Mã số thuế:

4601547468

Địa chỉ: Tổ 11, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 11, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances )

Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Thảo Nguyên Techfarm
Mã số thuế:

4601547436

Địa chỉ: SN 28, Đường Xuân Hòa, Tổ 39, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 28, Xuan Hoa Street, Civil Group 39, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Grow vegetables, beans and flowers)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Dagachi
Mã số thuế:

4601547316

Địa chỉ: Tầng 3, Trung tâm thương mại Vincom Thái Nguyên, số 286 đường Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: 3rd Floor, Trung Tam Thuong Mai Vincom Thai Nguyen, No 286, Luong Ngoc Quyen Street, Quang Trung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Anh Ngữ Oxford Hà Nội
Mã số thuế:

4601547059

Địa chỉ: Số 4 ngõ 146 đường Minh Cầu, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 4, Lane 146, Minh Cau Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 31-10-2019

Công Ty TNHH Dịch Thuật Và Giáo Dục Kanata
Mã số thuế:

4601547267

Địa chỉ: Số nhà 45A, tổ 18, đường Bắc Nam, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 45a, Civil Group 18, Bac Nam Street, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30-10-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Bắc Việt
Mã số thuế:

4601547147

Địa chỉ: Số 26, Trần Đăng Ninh, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 26, Tran Dang Ninh, Dong Quang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 28-10-2019

Công Ty TNHH Pt Hồng Thái
Mã số thuế:

4601546986

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Chùa Hang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 9, Chua Hang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 24-10-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Green Vina
Mã số thuế:

4601546792

Địa chỉ: Tổ 20, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 20, Cam Gia Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty TNHH Hoàng Long Luxury
Mã số thuế:

4601546760

Địa chỉ: Tổ 20, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 20, Quang Trung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17-10-2019