Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Thương Mại Annatare
Mã số thuế:

4601551658

Địa chỉ: số 432, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 6 , Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 432, Luong Ngoc Quyen Street, Civil Group 6, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-12-2019

Công Ty TNHH Giao Thương Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
Mã số thuế:

4601551640

Địa chỉ: Số nhà 12, Tổ 9, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 12, Civil Group 9, Tan Lap Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-12-2019

Công Ty TNHH Dcdtech
Mã số thuế:

4601551231

Địa chỉ: Số 18, ngõ 96, đường Gang Thép, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 18, Lane 96, Gang Thep Street, Huong Son Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 16-12-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ava Group
Mã số thuế:

4601551055

Địa chỉ: Tổ 19, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 19, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-12-2019

Công Ty TNHH Dịch Thuật Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Việt
Mã số thuế:

4601550809

Địa chỉ: Số nhà 24, tổ 9, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 24, Civil Group 9, Quang Trung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Hưng Vịnh Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601550799

Địa chỉ: tổ 11, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 11, Tich Luong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH Nông Sản Cô Ba
Mã số thuế:

4601549200

Địa chỉ: Số nhà 56, tổ 21, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 56, Civil Group 21, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-12-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Đại Nam
Mã số thuế:

4601549345

Địa chỉ: Số 3/1, đường Bắc Kạn, tổ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 3/1, Bac Kan Street, Civil Group 1, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Truyền Thông Az
Mã số thuế:

4601549338

Địa chỉ: Tổ 39, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 39, Quang Trung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiết Bị Hikaru
Mã số thuế:

4601548775

Địa chỉ: Tổ 32, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 32, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 26-11-2019

Công Ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Nt Vụ Bản
Mã số thuế:

4601548140

Địa chỉ: Số 574 Đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 12, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 574, Cach Mang Thang Tam Street, Civil Group 12, Trung Thanh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 15-11-2019