Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Quảng Cáo Minh Cường

Ngày thành lập: 02-04-2015

Địa chỉ: Khu Đô Thị Picenza - Xã Đồng Bẩm - Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
Address: Picenza Urban Area, Dong Bam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Quảng cáo (Advertising)

Mã số thuế 4601241092
Điện thoại/ Fax:0977.404.066
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Thái Nguyên
Người đại diện Trần Văn Trí
Địa chỉ N.Đ.diện Khu đô thị Picenza-Xã Đồng Bẩm-Thành phố Thái Nguyên-Thái Nguyên
Delegate address Picenza Urban Area, Dong Bam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Phí, lệ phí
Cách tính thuế Khấu trừ

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quảng Cáo Minh Cường

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính