Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Khoa Học Và Công Nghệ Scitech

Ngày thành lập: 15-10-2018

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Hamlet 6, Son Cam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Mã số thuế 4601525947
Tên v.tắt/giao dịch Scitech Science And Technology Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thái Nguyên
Người đại diện Trần Đức Hoàng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Khoa Học Và Công Nghệ Scitech

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính