Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MEDLATEC THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601557018

Địa chỉ: Số nhà 12, tổ 6, Phường Tân Thịnh , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 12, Civil Group 6, Tan Thinh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 02/06/2020

CÔNG TY TNHH CELESTEE
Mã số thuế:

4601556776

Địa chỉ: Số 235 đường Quang Trung, Tổ 7, Phường Tân Thịnh , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 235, Quang Trung Street, Civil Group 7, Tan Thinh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 01/06/2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Thương Mại Tùng Bách
Mã số thuế:

4601556790

Địa chỉ: Xóm Nhà Thờ, Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Nha Tho Hamlet, Phuc Triu Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 27-05-2020

Công Ty TNHH Sâm Mây Trà
Mã số thuế:

4601556783

 Điện thoại:

0983.883.267

Địa chỉ: Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Nam Dong Hamlet, Tan Cuong Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 26-05-2020

Công Ty TNHH Thịnh Hưng Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601556688

Địa chỉ: Khu đô thị Picenza, Phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Picenza Urban Area, Dong Bam Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 25-05-2020

Công Ty TNHH Máy Móc Thiết Bị Jiangsu Weimei
Mã số thuế:

4601556663

 Điện thoại:

(0203) 8542513

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Phúc Hà, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Hamlet 2, Phuc Ha Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Phúc Hà, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 22-05-2020

Công Ty TNHH Trường Giang Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601556631

Địa chỉ: Xóm Khánh Hòa, Xã Linh Sơn, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Khanh Hoa Hamlet, Linh Son Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 21-05-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp