Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Thái Nguyên- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Hoàng Tùng
Mã số thuế:

4601535399

Địa chỉ: Số 86 đường Quang Trung, tổ 33, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 86, Quang Trung Street, Civil Group 33, Quang Trung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Hoàng Vũ
Mã số thuế:

4601535367

Địa chỉ: Số nhà 16, Tổ 20, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 16, Civil Group 20, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 13-03-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tng Eco Green
Mã số thuế:

4601534130

Địa chỉ: Tầng 6, Số 434/1, Đường Bắc Kạn , Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: 6th Floor, No 434/1, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 01-02-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 69 Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601533560

Địa chỉ: Tổ 37, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 37, Quang Trung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 29-01-2019

Công Ty CP Tư Vấn Và Đầu Tư Phát Triển Bền Vững Đất Việt
Mã số thuế:

4601533433

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 12, Tan Long Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 23-01-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Không Gian Xanh Đỗ Gia
Mã số thuế:

4601533200

Địa chỉ: Số nhà 351, đường Bắc Kạn, tổ 23, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 351, Bac Kan Street, Civil Group 23, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SÁCH 2T
Mã số thuế:

4601532694

Địa chỉ: Số 02, ngõ 60, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 20, Phường Hoàng Văn Thụ , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: No 02, Lane 60, Hoang Van Thu Street, Civil Group 20, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 14/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TP THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532743

Địa chỉ: Đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Doi Can Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp