Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phấn Mễ- Huyện Phú Lương- Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ ADCDENTAL
Mã số thuế:

4601526098

Địa chỉ: Xóm Mỹ Khánh, Xã Phấn Mễ , Huyện Phú Lương , Thái Nguyên
Address: My Khanh Hamlet, Phan Me Commune, Phu Luong District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18/10/2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuyết Phúc
Mã số thuế:

4601182182

 Điện thoại:

0984.900.654

Địa chỉ: Xóm Làng Hin - Xã Phấn Mễ - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên
Address: Xom, Hin Village, Phan Me Commune, Phu Luong District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 11-08-2014

Công Ty TNHH Phúc Quý Phú Lương
Mã số thuế:

4600992339

 Điện thoại:

0983.952.028

Địa chỉ: Xóm Giá I - Xã Phấn Mễ - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên
Address: Gia I Hamlet, Phan Me Commune, Phu Luong District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19-10-2011