Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phú Lương- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Vạn Phú Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601550982

Địa chỉ: Xóm Na Tủm, Xã Ôn Lương, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Na Tum Hamlet, On Luong Commune, Phu Luong District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Ôn Lương, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 12-12-2019

Công Ty TNHH Dũng Việt Linh
Mã số thuế:

4601549105

Địa chỉ: xóm Cây Cài, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Cay Cai Hamlet, Co Lung Commune, Phu Luong District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 03-12-2019

Công Ty TNHH Điện Máy Tân Thảo
Mã số thuế:

4601545911

Địa chỉ: km 10 Quốc lộ 3, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên
Address: KM 10, Highway 3, Co Lung Commune, Phu Luong District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07-10-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TST
Mã số thuế:

4601531877

Địa chỉ: Số nhà 463, Tiểu khu Lê Hồng Phong, Thị trấn Đu , Huyện Phú Lương , Thái Nguyên
Address: No 463, Tieu Khu Le Hong Phong, Du Town, Phu Luong District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04/01/2019

Công Ty TNHH Tmđt Winmart
Mã số thuế:

4601530577

Địa chỉ: Xóm Hồng Lê, Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Hong Le Hamlet, Dong Dat Commune, Phu Luong District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp