Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phú Bình- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Minh Châu Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601539682

Địa chỉ: Tổ dân phố Úc Sơn, Thị Trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Uc Son Civil Group, Huong Son Town, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 06-06-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y Tế Thái Việt
Mã số thuế:

4601538689

Địa chỉ: Tổ 2, Thị Trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 2, Huong Son Town, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư Sơn Hải
Mã số thuế:

4601535582

Địa chỉ: xóm Kiều Chính, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Kieu Chinh Hamlet, Xuan Phuong Commune, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 21-03-2019

CÔNG TY TNHH TTTK THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601533183

Địa chỉ: Lô CN09, Khu công nghiệp Điềm Thụy (Khu A), Xã Điềm Thụy , Huyện Phú Bình , Thái Nguyên
Address: Lot CN09, Diem Thuy Industrial Zone (Khu A), Diem Thuy Commune, Huyen Phu Binh, Thai Nguyen
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT PHÚ BÌNH
Mã số thuế:

4601532408

Địa chỉ: Tổ dân phố Giữa, Thị trấn Hương Sơn , Huyện Phú Bình , Thái Nguyên
Address: Giua Civil Group, Huong Son Town, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT PHÚ BÌNH
Mã số thuế:

4601532373

Địa chỉ: Tổ dân phố Giữa, Thị trấn Hương Sơn , Huyện Phú Bình , Thái Nguyên
Address: Giua Civil Group, Huong Son Town, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04/01/2019

Công Ty TNHH Testtech Vina
Mã số thuế:

4601528017

Địa chỉ: Lô CN4, khu công nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Lot CN4, Diem Thuy Industrial Zone, Diem Thuy Commune, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 22-11-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NGỌC BÁCH
Mã số thuế:

4601524421

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Hương Sơn , Huyện Phú Bình , Thái Nguyên
Address: Civil Group 1, Huong Son Town, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19/09/2018

Công Ty TNHH Mừng Hằng An Bình
Mã số thuế:

4601522255

Địa chỉ: Xóm Trại, Xã Kha Sơn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Trai Hamlet, Kha Son Commune, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Kha Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp