Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phú Bình- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Pd Vina
Mã số thuế:

4601552771

Địa chỉ: Lô CN4, khu công nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Lot CN4, Diem Thuy Industrial Zone, Diem Thuy Commune, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty Cổ Phần Tân Sinh Kim Pt
Mã số thuế:

4601546721

Địa chỉ: Xóm Bạch Thạch, Xã Tân Kim, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Bach Thach Hamlet, Tan Kim Commune, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances )

Xã Tân Kim, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty Cổ Phần Phú Quang Huy Ptn
Mã số thuế:

4601546577

Địa chỉ: Ngã Ba , Xóm Bàn Đạt , Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Nga Ba, Ban Dat Hamlet, Ban Dat Commune, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances )

Xã Bàn Đạt, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty TNHH Doremi Việt Nam
Mã số thuế:

4601547242

Địa chỉ: Lô CN8-4-2, Khu công nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Lot CN8-4-2, Diem Thuy Industrial Zone, Diem Thuy Commune, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất linh kiện điện tử (Producing electronic components)

Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30-10-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Đạt
Mã số thuế:

4601546785

Địa chỉ: Xóm Thuần Pháp, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Thuan Phap Hamlet, Diem Thuy Commune, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 22-10-2019

Công Ty Cổ Phần Petro H&m
Mã số thuế:

4601544918

Địa chỉ: Lô CN 8, Khu công nghiệp Điềm Thụy, Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Lot CN 8, Diem Thuy Industrial Zone, Diem Thuy Commune, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17-09-2019

Công Ty TNHH Tm&dv Thq Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601544851

Địa chỉ: xóm Đại An, Xã Nga My, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Dai An Hamlet, Nga My Commune, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Nga My, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 16-09-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Minh Châu Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601539682

Địa chỉ: Tổ dân phố Úc Sơn, Thị Trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Uc Son Civil Group, Huong Son Town, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 06-06-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y Tế Thái Việt
Mã số thuế:

4601538689

Địa chỉ: Tổ 2, Thị Trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 2, Huong Son Town, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư Sơn Hải
Mã số thuế:

4601535582

Địa chỉ: xóm Kiều Chính, Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Kieu Chinh Hamlet, Xuan Phuong Commune, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Xuân Phương, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 21-03-2019

CÔNG TY TNHH TTTK THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601533183

Địa chỉ: Lô CN09, Khu công nghiệp Điềm Thụy (Khu A), Xã Điềm Thụy , Huyện Phú Bình , Thái Nguyên
Address: Lot CN09, Diem Thuy Industrial Zone (Khu A), Diem Thuy Commune, Huyen Phu Binh, Thai Nguyen
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT PHÚ BÌNH
Mã số thuế:

4601532408

Địa chỉ: Tổ dân phố Giữa, Thị trấn Hương Sơn , Huyện Phú Bình , Thái Nguyên
Address: Giua Civil Group, Huong Son Town, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 04/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp