Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HƯNG
Mã số thuế:

4601532729

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Phường Ba Hàng , Thị xã Phổ Yên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 5, Ba Hang Ward, Pho Yen Town, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Thái Nguyên

Ngày thành lập: 11/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TP THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532743

Địa chỉ: Đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Doi Can Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT TP THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532775

Địa chỉ: Đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Doi Can Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL-CCT TP THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532768

Địa chỉ: Đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Doi Can Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NTT-CCT TP THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601532750

Địa chỉ: Đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Doi Can Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐẠI TRÍ
Mã số thuế:

4601532334

Địa chỉ: Tổ 24, Phường Hoàng Văn Thụ , Thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên
Address: Civil Group 24, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ NGUỒN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT SÔNG CÔNG
Mã số thuế:

4601532528

Địa chỉ: Số 345A- Đường CM tháng 10, Phường Bách Quang , Thành phố Sông Công , Thái Nguyên
Address: No 345a, Cm Thang 10 Street, Bach Quang Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07/01/2019