Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH TRANG LY THÁI NGUYÊN

Ngày thành lập: 19/10/2018

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phú Tiến , Huyện Định Hoá , Thái Nguyên
Address: Hamlet 2, Phu Tien Commune, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Mã số thuế 4601526228
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Định Hoá
Người đại diện Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn 6, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Thái Nguyên
Delegate address Hamlet 6, Phu Tien Commune, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trang Ly Thái Nguyên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính