Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Định Hóa- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Sx Thương Mại Minh Hưng
Mã số thuế:

4601552098

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Hamlet 2, Phu Tien Commune, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phú Tiến, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 26-12-2019

Công Ty TNHH Sx Và Tm Nguyễn Hoàng
Mã số thuế:

4601552002

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Hamlet 2, Phu Tien Commune, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phú Tiến, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 25-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ Hiếu Anh
Mã số thuế:

4601545485

Địa chỉ: Xóm Quán Vuông, Xã Trung Hội, Huyện Định Hoá, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Quan Vuong Hamlet, Trung Hoi Commune, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Trung Hội, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 24-09-2019

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HOÀNG THỦY
Mã số thuế:

4601533190

Địa chỉ: Xóm Hội Tiến, Xã Bộc Nhiêu , Huyện Định Hoá , Thái Nguyên
Address: Hoi Tien Hamlet, Boc Nhieu Commune, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Bộc Nhiêu, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH TRANG LY THÁI NGUYÊN
Mã số thuế:

4601526228

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phú Tiến , Huyện Định Hoá , Thái Nguyên
Address: Hamlet 2, Phu Tien Commune, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phú Tiến, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 19/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp