Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Thái- Huyện Đại Từ- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Solar New Việt Nam
Mã số thuế:

4601541586

Địa chỉ: xóm Bãi Bằng, Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Bai Bang Hamlet, Tan Thai Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 15-07-2019

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Thành Long
Mã số thuế:

4600646515-001

 Điện thoại:

(0208) 3501439

Địa chỉ: Xóm Tân Lập - Xã Tân Thái - Huyện Đại Từ - Thái Nguyên
Address: Tan Lap Hamlet, Tan Thai Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17-08-2011