Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đại Từ- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Giang Bảo Anh
Mã số thuế:

4601547517

Địa chỉ: Xóm Đồng Mạc, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Dong Mac Hamlet, Tien Hoi Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Thu Giang
Mã số thuế:

4601544770

Địa chỉ: xóm Hàm Rồng, Thị Trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Ham Rong Hamlet, Hung Son Town, Dai Tu District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Việt Thái
Mã số thuế:

4601541811

Địa chỉ: Xóm Trung Na 2, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Trung Na 2 Hamlet, Tien Hoi Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty TNHH Solar New Việt Nam
Mã số thuế:

4601541586

Địa chỉ: xóm Bãi Bằng, Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Bai Bang Hamlet, Tan Thai Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 15-07-2019

Công Ty TNHH Long Vũ Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601538696

Địa chỉ: Xóm Tân Bình , Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Tan Binh Hamlet, An Khanh Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Budland
Mã số thuế:

4601535543

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Hamlet 5, Tien Hoi Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp