Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đại Từ- Thái Nguyên

Công Ty TNHH Bất Động Sản Việt Thái
Mã số thuế:

4601541811

Địa chỉ: Xóm Trung Na 2, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Trung Na 2 Hamlet, Tien Hoi Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty TNHH Solar New Việt Nam
Mã số thuế:

4601541586

Địa chỉ: xóm Bãi Bằng, Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Bai Bang Hamlet, Tan Thai Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 15-07-2019

Công Ty TNHH Long Vũ Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601538696

Địa chỉ: Xóm Tân Bình , Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Tan Binh Hamlet, An Khanh Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Budland
Mã số thuế:

4601535543

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Hamlet 5, Tien Hoi Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-03-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN HIẾU
Mã số thuế:

4601532609

Địa chỉ: Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Dong Mua Hamlet, Luc Ba Commune, Dai Tu District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 08-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp