Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hutu Việt Nam

Ngày thành lập: 09-10-2019

Địa chỉ: Tổ dân phố Kè, Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Ke Civil Group, Thang Loi Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Mã số thuế 4601546263
Tên v.tắt/giao dịch Hutu Viet Nam Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Thái Nguyên
Người đại diện Triệu Quốc Huy Nguyễn Văn Tuấn

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hutu Việt Nam

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính