Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thái Nguyên

Công Ty TNHH Korea Electric Terminal Material Vina
Mã số thuế:

4601540409

Địa chỉ: Khu B, Khu công nghiệp Sông Công I, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Khu B, Song Cong I Industrial Zone, Bach Quang Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (Producing primary plastic and synthetic rubber)

Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Xnk Linh An
Mã số thuế:

4601540381

Địa chỉ: Xóm Đồng Tân, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Dong Tan Hamlet, Dong Lien Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Thảo Ngọc Linh
Mã số thuế:

4601540374

Địa chỉ: Xóm Đồng Danh, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Dong Danh Hamlet, Son Cam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Tng Fashion
Mã số thuế:

4601540335

Địa chỉ: Tầng 3, Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: 3rd Floor, No 434/1, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Việt Đồng Tâm
Mã số thuế:

4601540279

Địa chỉ: Số nhà 25, tổ 6, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 25, Civil Group 6, Trung Thanh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Lê Vũ Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601540254

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Hamlet 8, Son Cam Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Minh Châu Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601539682

Địa chỉ: Tổ dân phố Úc Sơn, Thị Trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Uc Son Civil Group, Huong Son Town, Phu Binh District, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 06-06-2019

Công Ty TNHH Nông Sản Minh Vân
Mã số thuế:

4601539731

Địa chỉ: Số nhà 55, Tổ 40, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 55, Civil Group 40, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 05-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Khánh Hằng
Mã số thuế:

4601539410

Địa chỉ: Xóm Công Thương, Xã Thuận Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Cong Thuong Hamlet, Thuan Thanh Commune, Pho Yen Town, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty Cổ Phần Không Gian Chè Thành Phố Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601539379

Địa chỉ: Số 242, đường Minh Cầu, tổ 21 , Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: No 242, Minh Cau Street, Civil Group 21, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Ngọc Long Thái Nguyên
Mã số thuế:

4601539315

Địa chỉ: Tổ Dân phố Cầu Gáo, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Cau Gao Civil Group, Bach Quang Ward, Song Cong City, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ Phú An
Mã số thuế:

4601539234

Địa chỉ: Xóm Đậu, Xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Dau Hamlet, Minh Duc Commune, Pho Yen Town, Thai Nguyen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thái Nguyên

Ngày thành lập: 30-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp