Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Phong- Huyện Vũ Thư- Thái Bình

Công Ty TNHH Viễn Thông Hoàng Tuấn Anh
Mã số thuế:

1001119521

Địa chỉ: Nhà ông Thao, thôn Ô Mễ 3, Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Thao, O Me 3 Hamlet, Tan Phong Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 02-08-2017

CÔNG TY TNHH VĨNH LÂM
Mã số thuế:

1001106385

 Điện thoại:

0976.811.802

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Phương Lý, thôn ô Mễ Sơn 2, Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Thái Bình
Address: Nha Ba Nguyen Thi Phuong Ly, O Me Son 2 Hamlet, Tan Phong Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 31/10/2016

CÔNG TY TNHH DU HỌC QUỐC TẾ HI KOREA
Mã số thuế:

1001097839

 Điện thoại:

0979.950.090

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Anh, thôn ô Mễ 2, Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Van Anh, O Me 2 Hamlet, Tan Phong Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 11/05/2016

Công Ty TNHH Anh Chinh
Mã số thuế:

1001095013

 Điện thoại:

0906.005.301

Địa chỉ: Nhà ông Chinh, thôn Thụy Bình - Xã Tân Phong - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Nha Ong Chinh, Thuy Binh Hamlet, Tan Phong Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 22-02-2016

Công Ty TNHH Bluebike
Mã số thuế:

1001073387

 Điện thoại:

(0239) 4678686

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Anh, thôn ô Mễ 3 - Xã Tân Phong - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Van Anh, O Me 3 Hamlet, Tan Phong Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 28-10-2015

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Quốc Hưng
Mã số thuế:

1001046400

 Điện thoại:

0914.161.083

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Sinh, thôn ô Mễ 1 - Xã Tân Phong - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Xuan Sinh, O Me 1 Hamlet, Tan Phong Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 23-10-2014

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Mạnh Quang
Mã số thuế:

1001022294

 Điện thoại:

0978.287.229

Địa chỉ: Nhà bà Phạm Thị Thấm, thôn ô Mễ 2 - Xã Tân Phong - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Nha Ba Pham Thi Tham, O Me 2 Hamlet, Tan Phong Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 12-03-2014

Công Ty TNHH Vàng Bạc Trọng Chinh
Mã số thuế:

1001008564

 Điện thoại:

(0227) 3633166

Địa chỉ: Nhà ông Chinh, thôn ô Mễ - Xã Tân Phong - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Nha Ong Chinh, O Me Hamlet, Tan Phong Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 04-06-2013

Công Ty TNHH Mạnh Hiển
Mã số thuế:

1000844005

 Điện thoại:

0977.401.556

Địa chỉ: Nhà ông Mạnh, thôn ô Mễ 2 - Xã Tân Phong - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Nha Ong Manh, O Me 2 Hamlet, Tan Phong Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 14-02-2011

UBND xã Tân Phong
Mã số thuế:

1000582857

Địa chỉ: xã Tân Phong - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Tan Phong Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 21-05-2009