Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Minh Lãng- Huyện Vũ Thư- Thái Bình

Công Ty TNHH Jiho Vina
Mã số thuế:

1001151853

Địa chỉ: Lô CN1, cụm công nghiệp Minh Lãng, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Address: Lot CN1, Cong Nghiep Minh Lang Cluster, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 01-10-2018

Công Ty TNHH Gỗ Hồng Sơn
Mã số thuế:

1001134791

Địa chỉ: Nhà ông Sơn, thôn Thanh Trai, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Son, Thanh Trai Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 02-05-2018

Công Ty TNHH Nhựa Minh Châu
Mã số thuế:

1001133491

Địa chỉ: Nhà ông Dung, thôn Phù Lôi, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Dung, Phu Loi Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-04-2018

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Sen Việt
Mã số thuế:

1001133501

Địa chỉ: Nhà bà Đỗ Thị Quyên, xóm 2, thôn Súy Hãng, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Do Thi Quyen, Hamlet 2, Suy Hang Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-04-2018

Công Ty TNHH Leega Sang Bang
Mã số thuế:

1001118870

Địa chỉ: Nhà ông Chiêm, xóm 12, thôn Phù Lôi, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Chiem, Hamlet 12, Phu Loi Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 28-07-2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Ngọc Diễm
Mã số thuế:

1001118782

Địa chỉ: Nhà ông Diễm, thôn Thanh Trai, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Diem, Thanh Trai Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 28-07-2017

Công Ty TNHH Sanwa Tb
Mã số thuế:

1001112879

Địa chỉ: Nhà ông Điệp, thôn Lại Xá, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Diep, Lai Xa Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 24-04-2017

Công Ty TNHH Thêu Ren Mỹ Nghệ Nguyễn Gia
Mã số thuế:

1001109266

Địa chỉ: Nhà ông Chương, thôn Phù Lôi, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Chuong, Phu Loi Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (Production of knitted fabrics, knitted fabrics and other nonwoven fabrics)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 10-01-2017

Công Ty TNHH Agigom
Mã số thuế:

1001108047

Địa chỉ: Nhà ộng Mạnh, thôn Bùi Xá, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Manh, Bui Xa Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (Production of knitted fabrics, knitted fabrics and other nonwoven fabrics)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 15-12-2016

CÔNG TY TNHH THÊU REN MINH TRANG
Mã số thuế:

1001098222

 Điện thoại:

(0237) 5901249

Địa chỉ: Nhà ông Mạnh, thôn Thanh Nội, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình
Address: Nha Ong Manh, Thanh Noi Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (Production of knitted fabrics, knitted fabrics and other nonwoven fabrics)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 17/05/2016

Công Ty TNHH Duy Thành
Mã số thuế:

1000392260

 Điện thoại:

(0227) 3826184

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Tiến Đạt, đường 223, Thôn Phù Lôi - Xã Minh Lãng - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Tien Dat, Street 223, Phu Loi Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (Production of knitted fabrics, knitted fabrics and other nonwoven fabrics)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 15-01-2008

Công Ty TNHH Trần Phát
Mã số thuế:

1000678164

 Điện thoại:

(0227) 2218535

Địa chỉ: Thôn Thanh Nội - Xã Minh Lãng - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Thanh Noi Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 20-11-2009

Công Ty TNHH Nguyễn Thị Quỳnh
Mã số thuế:

1001095006

 Điện thoại:

(028) 39286476

Địa chỉ: Nhà bà Quỳnh, thôn Lại Xá - Xã Minh Lãng - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Nha Ba Quynh, Lai Xa Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (Production of knitted fabrics, knitted fabrics and other nonwoven fabrics)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 17-02-2016

Công Ty TNHH Creative Source Việt Nam
Mã số thuế:

1001094651

 Điện thoại:

0904.383.638

Địa chỉ: Lô CN2 và CN3 diện tích 71.744,3m2, cụm công nghiệp Minh Lãn - Xã Minh Lãng - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Lot CN2 Va CN3 Dien Tich 71.744, 3 M2, Cong Nghiep Minh Lan Cluster, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giày, dép (Producing footwear)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 18-01-2016

Công Ty TNHH Linh Hoàng Phát
Mã số thuế:

1001070410

 Điện thoại:

0983.068.788

Địa chỉ: Nhà ông Hoàn, thôn Thanh Trai - Xã Minh Lãng - Huyện Vũ Thư - Thái Bình
Address: Nha Ong Hoan, Thanh Trai Hamlet, Minh Lang Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (Production of knitted fabrics, knitted fabrics and other nonwoven fabrics)

Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Ngày thành lập: 27-07-2015