Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT VŨ THƯ

Ngày thành lập: 27/12/2018

Địa chỉ: Khu Minh Tiến, Thị trấn Vũ Thư , Huyện Vũ Thư , Thái Bình
Address: Khu Minh Tien, Vu Thu Town, Vu Thu District, Thai Binh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Trồng lúa (Growing rice)

Mã số thuế 1001177869
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Vũ Thư
Người đại diện Tài Khoản Ql Khoản Thu Thiếu T
Địa chỉ N.Đ.diện Khu Minh Tiến, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Thái Bình
Delegate address Khu Minh Tien, Vu Thu Town, Vu Thu District, Thai Binh Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT VŨ THƯ

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính