Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vũ Lăng- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

HTX DV Điện năng Vũ Lăng
Mã số thuế:

1001003407

Địa chỉ: Xã Vũ Lăng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Vu Lang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 28-01-2013

HTX DV Nông nghiệp xã Vũ Lăng
Mã số thuế:

1000663552

Địa chỉ: Xã Vũ Lăng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Vu Lang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009