Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vân Trường- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Vũ Ngọc
Mã số thuế:

1001112477

Địa chỉ: Nhà ông Vũ, thôn Bác Trạch 2, Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Vu, Bac Trach 2 Hamlet, Van Truong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 13-04-2017

MST XLCT xã Vân Trường
Mã số thuế:

1001100030

Địa chỉ: Xã Vân Trường - Xã Vân Trường - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Van Truong Commune, Van Truong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

Công Ty TNHH Xăng Dầu Khang Anh
Mã số thuế:

1001047387

 Điện thoại:

0913.640.666

Địa chỉ: Nhà bà Hương, Thôn Rạng Đông - Xã Vân Trường - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ba Huong, Rang Dong Hamlet, Van Truong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 06-11-2014

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phú Trường An
Mã số thuế:

1001021766

 Điện thoại:

0987.544.858

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Quang Sâm, thôn Quân Bác Đông - Xã Vân Trường - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Quang Sam, Quan Bac Dong Hamlet, Van Truong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 26-02-2014

HTX DV Điện năng Vân Trường
Mã số thuế:

1001003414

Địa chỉ: Xã Vân Trường - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Van Truong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 28-01-2013

HTX DV Nông nghiệp xã Vân Trường
Mã số thuế:

1000663626

Địa chỉ: Xã Vân Trường - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Van Truong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009