Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tây Tiến- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

MST XLCT xã Tây Tiến
Mã số thuế:

1001100231

Địa chỉ: Xã Tây Tiến - Xã Tây Tiến - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Tay Tien Commune, Tay Tien Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Tây Tiến, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

HTX DV Nông nghiệp xã Tây Tiến
Mã số thuế:

1000663584

Địa chỉ: Xã Tây Tiến - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Tay Tien Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tây Tiến, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009