Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tây Sơn- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH Yyu Lê Tình
Mã số thuế:

1001146701

Địa chỉ: Nhà bà Nga, thôn Nam Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Nga, Nam Son Hamlet, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 09-07-2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Tài Chính 68
Mã số thuế:

1001123969

Địa chỉ: Nhà bà Nga, thôn Nam Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Nga, Nam Son Hamlet, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-11-2017

Công Ty Cổ Phần An Bình Thái Bình
Mã số thuế:

1001116908

Địa chỉ: Nhà ông Khanh, thôn Trung Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Khanh, Trung Son Hamlet, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 28-06-2017

Công Ty TNHH Hdp
Mã số thuế:

1001106868

Địa chỉ: Nhà bà Nga, thôn Nam Sơn - Xã Tây Sơn - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ba Nga, Nam Son Hamlet, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 16-11-2016

MST XLCT xã Tây Sơn
Mã số thuế:

1001100697

Địa chỉ: Xã Tây Sơn - Xã Tây Sơn - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Tay Son Commune, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MPQ
Mã số thuế:

1001096708

 Điện thoại:

0945.543.000

Địa chỉ: Nhà ông Phước, thôn Nam Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ong Phuoc, Nam Son Hamlet, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 11/04/2016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC TRƯỜNG THÀNH
Mã số thuế:

1001096578

 Điện thoại:

(0227) 3268626

Địa chỉ: Nhà ông Toán, thôn Đông Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ong Toan, Dong Son Hamlet, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 07/04/2016

Công Ty TNHH Đại Minh Châu
Mã số thuế:

1000416793

 Điện thoại:

(0227) 3655405

Địa chỉ: Lô đất diện tích 10.006m2, KCN Tiền Hải, Thôn Nam Sơn - Xã Tây Sơn - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Lot Dat Dien Tich 10.006M2, Tien Hai Industrial Zone, Nam Son Hamlet, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 26-06-2007

Công Ty TNHH Mai Phước Quỳnh
Mã số thuế:

1001069528

 Điện thoại:

0945.543.000

Địa chỉ: Nhà ông Phước, Xóm 4, Thôn Nam Sơm - Xã Tây Sơn - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Phuoc, Hamlet 4, Nam Som Hamlet, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 07-07-2015

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Phạm Hoàng
Mã số thuế:

1001059985

 Điện thoại:

0986.143.148

Địa chỉ: Nhà ông Tuân, thôn Đông Sơn - Xã Tây Sơn - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Tuan, Dong Son Hamlet, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 16-03-2015

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ceravi - Nhà Máy Sứ Cao Cấp Ceravi
Mã số thuế:

0106533262-001

 Điện thoại:

0903.455.198

Địa chỉ: Lô đất diện tích 31.782,5m2 - Xã Tây Sơn - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Lot Dat Dien Tich 31.782, 5 M2, Tay Son Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác (Producing other ceramic products)

Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 18-11-2014