Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tây Phong- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

MST XLCT xã Tây Phong
Mã số thuế:

1001100288

Địa chỉ: Xã Tây Phong - Xã Tây Phong - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Tay Phong Commune, Tay Phong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG DŨNG
Mã số thuế:

1001098543

 Điện thoại:

0976.609.371

Địa chỉ: Nhà ông Quang, thôn Quân Trạch, Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ong Quang, Quan Trach Hamlet, Tay Phong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 27/05/2016

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Thiên Hoàng Nam
Mã số thuế:

1001038061

 Điện thoại:

0975.789.765

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Chung, Thôn Lưu Phương - Xã Tây Phong - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Van Chung, Luu Phuong Hamlet, Tay Phong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 18-06-2014

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Tiền Hải
Mã số thuế:

1000983873

 Điện thoại:

(0227) 3650337

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Dung, Thôn Quân Trạch - Xã Tây Phong - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Pham Van Dung, Quan Trach Hamlet, Tay Phong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 01-08-2012

HTX DV Nông nghiệp xã Tây Phong
Mã số thuế:

1000663601

Địa chỉ: Xã Tây Phong - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Tay Phong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009