Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tây An- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Ngọc Hân
Mã số thuế:

1001147303

Địa chỉ: Nhà ông Thịnh, thôn Tiền Phong, Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Thinh, Tien Phong Hamlet, Tay An Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 11-07-2018

CÔNG TY TNHH DONGAH ELECTRIC EQUIPMENT VINA
Mã số thuế:

1001136044

Địa chỉ: Lô diện tích 7.672 m2, cụm công nghiệp Tây An, Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Lot Dien Tich 7.672 M2, Cong Nghiep Tay An Cluster, Tay An Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (Producing spare parts for motor vehicles and vehicle engines )

Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 14/05/2018

MST XLCT xã Tây An
Mã số thuế:

1001100182

Địa chỉ: Xã Tây An - Xã Tây An - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Tay An Commune, Tay An Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONCO3
Mã số thuế:

1001096271

 Điện thoại:

0978.125.599

Địa chỉ: Nhà ông Truyền, xóm 1, thôn Hồng Phong, Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ong Truyen, Hamlet 1, Hong Phong Hamlet, Tay An Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 28/03/2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Anh
Mã số thuế:

1000341227

 Điện thoại:

(0227) 782026

Địa chỉ: thôn hồng phong - Xã Tây An - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Hong Phong Hamlet, Tay An Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 22-11-2004

Công Ty TNHH Khoáng Sản Đại An Việt Nam
Mã số thuế:

1001070876

 Điện thoại:

0967.282.292

Địa chỉ: Nhà ông Diên, Thôn Hồng Phong - Xã Tây An - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Dien, Hong Phong Hamlet, Tay An Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 12-08-2015

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Tổng Hợp Phúc Hưng
Mã số thuế:

1001060684

 Điện thoại:

0943.997.882

Địa chỉ: Nhà ông Hà Ngọc Anh, thôn Hồng Phong - Xã Tây An - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Ha Ngoc Anh, Hong Phong Hamlet, Tay An Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 26-03-2015

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nguyên Vũ Thái Bình
Mã số thuế:

1000914319

 Điện thoại:

0916.061.273

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Phới, Thôn Trung Tiến - Xã Tây An - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Van Phoi, Trung Tien Hamlet, Tay An Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Producing metal components)

Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-11-2011

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Phi Long Thái Bình
Mã số thuế:

1000904173

 Điện thoại:

(0296) 8370095

Địa chỉ: Nhà ông Mai Văn Trương, Thôn Trung Tiến - Xã Tây An - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Mai Van Truong, Trung Tien Hamlet, Tay An Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Post-harvest service activities)

Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 14-09-2011

Hợp tác xã Ngân Thao
Mã số thuế:

1000718850

 Điện thoại:

(0227) 3781769

Địa chỉ: Xóm 2 - Xã Tây An - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Hamlet 2, Tay An Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 02-04-2010

HTX DV Nông nghiệp xã Tây An
Mã số thuế:

1000663577

Địa chỉ: Xã Tây An - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Tay An Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009

Công Ty TNHH Cơ Khí Hồng Quân
Mã số thuế:

1000398093

 Điện thoại:

(0227) 3823460

Địa chỉ: Nhà ông Trần Xuân Cường, Thôn Trung Tiến - Xã Tây An - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Tran Xuan Cuong, Trung Tien Hamlet, Tay An Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 12-09-2006

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Tây An
Mã số thuế:

1000352042

 Điện thoại:

(0227) 3781769

Địa chỉ: Thôn Trung Tiến - Xã Tây An - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Trung Tien Hamlet, Tay An Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 16-06-2005