Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phương Công- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Phương Thanh
Mã số thuế:

1001154205

Địa chỉ: Nhà bà Thu, thôn Công Bồi Tây, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Thu, Cong Boi Tay Hamlet, Phuong Cong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 05-11-2018

MST XLCT xã Phương Công
Mã số thuế:

1001100136

Địa chỉ: Xã Phương Công - Xã Phương Công - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Phuong Cong Commune, Phuong Cong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng Sang
Mã số thuế:

1001008099

 Điện thoại:

0973621386

Địa chỉ: Nhà ông Thuận, Thôn Phương Trạch Tây - Xã Phương Công - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Thuan, Phuong Trach Tay Hamlet, Phuong Cong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác (Producing other ceramic products)

Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 27-05-2013

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Tiền Hải
Mã số thuế:

1001008162

 Điện thoại:

0934.637.655

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Mạnh Hồi, Xóm 5 - Xã Phương Công - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Manh Hoi, Hamlet 5, Phuong Cong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 24-05-2013

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Thiên Hoàng
Mã số thuế:

1000992275

 Điện thoại:

0983.115.181

Địa chỉ: Nhà ông Thể, Thôn Phương Trạch Đông - Xã Phương Công - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong The, Phuong Trach Dong Hamlet, Phuong Cong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 11-10-2012

HTX DV Nông nghiệp xã Phương Công
Mã số thuế:

1000663658

Địa chỉ: Xã Phương Công - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Phuong Cong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009

DNTN Nguyễn Xuân Đoàn
Mã số thuế:

1000422878

 Điện thoại:

(0227) 823957

Địa chỉ: Thôn Cổ Rồng, xã Phương Công - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Co Rong Hamlet, Phuong Cong Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 07-11-2007