Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nam Trung- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH Anghua
Mã số thuế:

1001150419

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Xuân Khương, thôn Đông Phú, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Do Xuan Khuong, Dong Phu Hamlet, Nam Trung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giày, dép (Producing footwear)

Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 28-08-2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ TIÊN PHONG
Mã số thuế:

1001130885

 Điện thoại:

(0212) 7388309

Địa chỉ: Nhà ông Đỉnh, thôn Đại Đồng, Xã Nam Trung , Huyện Tiền Hải , Thái Bình
Address: Nha Ong Dinh, Dai Dong Hamlet, Nam Trung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 01/03/2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Hải Minh
Mã số thuế:

1001119472

Địa chỉ: Nhà ông Minh, thôn Độc Lập, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Minh, Doc Lap Hamlet, Nam Trung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 02-08-2017

Công Ty TNHH Viễn Thông Quang Sinh
Mã số thuế:

1001119105

Địa chỉ: Nhà ông Sinh, thôn Độc Lập, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Sinh, Doc Lap Hamlet, Nam Trung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 31-07-2017

Công Ty TNHH Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông An Bình
Mã số thuế:

1001119169

Địa chỉ: Nhà ông Bản, thôn Độc Lập, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Ban, Doc Lap Hamlet, Nam Trung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 31-07-2017

Công Ty TNHH Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Hà Tuyên
Mã số thuế:

1001119144

Địa chỉ: Nhà ông Tuyên, thôn Độc Lập, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Tuyen, Doc Lap Hamlet, Nam Trung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 31-07-2017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MINH HÀ
Mã số thuế:

1001114516

 Điện thoại:

0985.385.222

Địa chỉ: Nhà ông Minh, thôn Độc Lập, Xã Nam Trung , Huyện Tiền Hải , Thái Bình
Address: Nha Ong Minh, Doc Lap Hamlet, Nam Trung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 02/06/2017

CHI NHÁNH TẠI THÁI BÌNH - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG BẢO TÍN
Mã số thuế:

0107112700-001

 Điện thoại:

0985.109.346

Địa chỉ: 221B, Thôn Độc Lập, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: 221B, Doc Lap Hamlet, Nam Trung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 01/09/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TLD SÔNG HỒNG
Mã số thuế:

1001104525

 Điện thoại:

(0227) 3883094

Địa chỉ: Nhà ông Đỉnh, thôn Đại Đồng, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ong Dinh, Dai Dong Hamlet, Nam Trung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30/08/2016

MST XLCT xã Nam Trung
Mã số thuế:

1001100270

Địa chỉ: Xã Nam Trung - Xã Nam Trung - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Trung Commune, Nam Trung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016