Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nam Thịnh- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Khoáng Sản Đông Bắc Tb
Mã số thuế:

1001144398

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Quy, thôn Quang Thịnh, Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ong Nguyen Van Quy, Quang Thinh Hamlet, Nam Thinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 15-06-2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DUY LỢI
Mã số thuế:

1001114442

 Điện thoại:

0977.008.255

Địa chỉ: Nhà ông Chiến, thôn Đồng Lạc, Xã Nam Thịnh , Huyện Tiền Hải , Thái Bình
Address: Nha Ong Chien, Dong Lac Hamlet, Nam Thinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 31/05/2017

CÔNG TY TNHH DU LỊCH THƯƠNG MẠI MINH PHƯƠNG
Mã số thuế:

1001106000

 Điện thoại:

0983.551.995

Địa chỉ: Nhà ông Hoan, thôn Thiện Tường, Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ong Hoan, Thien Tuong Hamlet, Nam Thinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 19/10/2016

MST XLCT xã Nam Thịnh
Mã số thuế:

1001100344

Địa chỉ: Xã Nam Thịnh - Xã Nam Thịnh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Thinh Commune, Nam Thinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hồng Châu
Mã số thuế:

1001095285

 Điện thoại:

0984.988.598

Địa chỉ: Nhà bà Dung, thôn Quang Thịnh - Xã Nam Thịnh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ba Dung, Quang Thinh Hamlet, Nam Thinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 26-02-2016

Công Ty TNHH Huyền Quy
Mã số thuế:

1001070530

 Điện thoại:

0975.332.156

Địa chỉ: Nhà ông Quy, xóm 1, thôn Quang Thịnh - Xã Nam Thịnh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Quy, Hamlet 1, Quang Thinh Hamlet, Nam Thinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản biển (Producing jewellery, imitation jewellery and related items)

Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-08-2015

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nghêu Việt Nam
Mã số thuế:

1001039682

 Điện thoại:

0975.116.789

Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Văn Thắng, thôn Quang Thịnh - Xã Nam Thịnh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Trinh Van Thang, Quang Thinh Hamlet, Nam Thinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 02-07-2014

HTX DV Điện năng xã Nam Thịnh
Mã số thuế:

1001003326

Địa chỉ: Xã Nam Thịnh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Thinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 25-01-2013

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nghêu Thái Bình - Nhà Máy Đông Lạnh
Mã số thuế:

1000718480-001

 Điện thoại:

(0227) 3668134

Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Quang Thịnh - Xã Nam Thịnh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Hamlet 1, Quang Thinh Hamlet, Nam Thinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 28-04-2011

Công Ty TNHH Nghêu Thái Bình
Mã số thuế:

1000718480

 Điện thoại:

(0227) 3668134

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cửa Lân - Xã Nam Thịnh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Cong Nghiep Cua Lan Cluster, Nam Thinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 02-04-2010

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Hải Sản Anh Đào
Mã số thuế:

1000704819

 Điện thoại:

0982.818.114

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cảng Cửa Lân - Xã Nam Thịnh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Cong Nghiep Cang Cua Lan Cluster, Nam Thinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 22-01-2010

Doanh nghiệp TN Biên Hoà
Mã số thuế:

1000686493

Địa chỉ: Xóm 3 thôn Hợp Châu - Xã Nam Thịnh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Hamlet 3, Hop Chau Hamlet, Nam Thinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 25-12-2009

HTX DV Nông nghiệp xã Nam Thịnh
Mã số thuế:

1000663785

Địa chỉ: Xã Nam Thịnh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Thinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thắng Lợi
Mã số thuế:

1000598173

 Điện thoại:

(0227) 3824841

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cửa Lân, thôn Quang Thịnh - Xã Nam Thịnh - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Cong Nghiep Cua Lan Cluster, Quang Thinh Hamlet, Nam Thinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 04-06-2009