Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nam Thắng- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

Công Ty TNHH Bách Thuận Hưng
Mã số thuế:

1001123207

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Lụa, thôn Rưỡng Trực Nam, Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Address: Nha Ba Nguyen Thi Lua, Ruong Truc Nam Hamlet, Nam Thang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 20-10-2017

MST XLCT xã Nam Thắng
Mã số thuế:

1001100217

Địa chỉ: Xã Nam Thắng - Xã Nam Thắng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Thang Commune, Nam Thang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

HTX DV Điện năng xã Nam Thắng
Mã số thuế:

1001003333

Địa chỉ: Xã Nam Thắng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Thang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 25-01-2013

Công Ty TNHH Xuân Hồng
Mã số thuế:

1000812677

 Điện thoại:

0904.222.998

Địa chỉ: Nhà ông Đào Văn Hồng, thôn Nam Đồng Bắc - Xã Nam Thắng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Dao Van Hong, Nam Dong Bac Hamlet, Nam Thang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 07-12-2010

HTX DV Nông nghiệp xã Nam Thắng
Mã số thuế:

1000663672

Địa chỉ: Xã Nam Thắng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Thang Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009