Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nam Hưng- Huyện Tiền Hải- Thái Bình

CÔNG TY TNHH DVTM HỖ TRỢ TÀI CHÍNH THANH TUẤN
Mã số thuế:

1001153064

Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Thế Hiện, thôn Lộc Trung, Xã Nam Hưng , Huyện Tiền Hải , Thái Bình
Address: Nha Ong Do The Hien, Loc Trung Hamlet, Nam Hung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 18/10/2018

MST XLCT xã Nam Hưng
Mã số thuế:

1001100305

Địa chỉ: Xã Nam Hưng - Xã Nam Hưng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Hung Commune, Nam Hung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 30-06-2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ THÀNH - CHI NHÁNH THÁI BÌNH
Mã số thuế:

5701583969-002

 Điện thoại:

0978835126; 02033601106

Địa chỉ: Nhà bà Nga, xóm 8, thôn Tân Trào, Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình
Address: Nha Ba Nga, Hamlet 8, Tan Trao Hamlet, Nam Hung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 23/06/2016

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hưng Phú
Mã số thuế:

1001009575

 Điện thoại:

0978.344.818

Địa chỉ: Nhà ông Hưng, Thôn Tân Trào - Xã Nam Hưng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Hung, Tan Trao Hamlet, Nam Hung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 25-06-2013

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thái Phúc
Mã số thuế:

1000857396

 Điện thoại:

(0227) 3883888

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Tuế, thôn Lộc Trung - Xã Nam Hưng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nha Ong Tran Van Tue, Loc Trung Hamlet, Nam Hung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 29-03-2011

HTX DV Nông nghiệp xã Nam Hưng
Mã số thuế:

1000663760

Địa chỉ: Xã Nam Hưng - Huyện Tiền Hải - Thái Bình
Address: Nam Hung Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ngày thành lập: 03-09-2009